Ο γεωργικός ελκυστήρας είναι το πιο συνηθισμένο και βασικό εργαλείο του αγρότη.
Οι γεωργικοί ελκυστήρες άσχετα με τη χρήση τους είναι υποχρεωτικό από την νομοθεσία να ασφαλίζονται για αστική ευθύνη έναντι τρίτων.
Μαζί και πάντα με γνώμονα την αξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιρειών που συνεργαζόμαστε,σας προσφέρουμε τα πιο αξιόπιστα πακέτα για την ασφάλιση των αγροτικών μηχανημάτων σας
(αγροτικά μηχανήματα πολλαπλών χρήσεων).


Καλύψεις ασφάλισης Γεωργικών Ελκυστήρων / Αγροτικών Μηχανημάτων Πολλαπλών Χρήσεων

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις δυνατές καλύψεις ασφάλισης για το τρακτέρ σας

• Αστική ευθύνη κλέπτου
• Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός
• Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
• Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών
• Αστ. ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων
• Αστική ευθύνη σε πορθμεία
• Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς
• Οδική και ταξιδιωτική βοήθεια
• Θραύση κρυστάλλων
• Σωματικές βλάβες τρίτων κατ' άτομο
• Φροντίδα ατυχήματος από ατύχημα
• Μεταφορά οχήματος από ατύχημα
• Αστική ευθύνη από μεταφερόμενο φορτίο
• Πυρκαγιά
• Πυρκαγιά από τρομοκρατικές ενέργειες
• Νομική προστασία οδηγού - ιδιοκτήτη
• Ολική κλοπή
• Φυσικά φαινόμενα
• Πυρκαγιά από δόλιο εμπρησμό τρίτου
• Πολιτικές ταραχές - στάσεις, απεργίες
• Μερική κλοπή
• Κάλυψη από χαλαζόπτωση
• Ζημιές κατά τη διάρρηξη
• Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών
• Αστική ευθύνη από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης
• Αστική ευθύνη από τροχαίο ατύχημα μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας
• Κάλυψη πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απόλυσης ή διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας

7 / 100

Αγροτικό Μηχάνημα & Τρακτέρ

Η καλύτερη σχέση τιμής με ποιότητα

ταξιδεύουμε μαζί σε εναν κόσμο ασφάλειας.

Αρέσει σε %d bloggers: