Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και πολύ περισσότερο όλες οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας τους έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες έναντι εργαζομένων,πελατών,προμηθευτών,μετόχων, ακόμη και έναντι του περιβάλλοντος.
Τις ευθύνες αυτές οφείλουν να τις καλύπτουν με τα κατάλληλα ασφαλιστήρια.
Ώς αστική ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτον,να την αποκαταστήσει.
Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης καλύπτει τις δαπάνες απόκρουσης και ικανοποίησης των αξιώσεων του τρίτου κατά του ασφαλισμένου,οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του.
Συμβουλευτείτε μας για το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης αστικής ευθύνης που σας ταιριάζει.Αστική ευθύνη επαγγελματία (δικηγόρος λογιστής γιατρός κτλ κτλ..)

Κάθε επαγγελματίας αναλαμβάνει ευθύνες που μπορεί να ζημιώσουν τον εργοδότη του ή κάποιο τριτο.
Τόσο η νομοθεσία όσο και οι παράμετροι που διέπουν την όποια επαγγελματική δραστηριότητα γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες-σύνθετες. Επίσης τυχόν λάθη και παραλείψεις είναι ανθρώπινες αδυναμίες ακόμη και για τους πλέον ευσυνείδητους επαγγελματίες,
Οι ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης σε βάρος του επαγγελματία μπορεί να είναι οικονομικά αβάσταχτες σε σχέση με τις αμοιβές του. Εδώ ερχόμαστε εμείς και μαζί σας θα βρούμε το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης ώστε να μπορείτε με ηρεμία και σιγουριά να συνεχίσετε προσηλωμένοι την επαγγελματική σας καριέρα.
Καλύψεις:
- Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω ευθύνης για αστοχία μελέτης,επίβλεψη ή παροχή υπηρεσιών
- Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας
- Έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες-πραγματογνωμοσύνη -διαμεσολάβηση ή διαιτησία για εξωδικαστική λύση της αξίωσης αποζημίωσης
- Δαπάνες για νομική υποστήριξη σε περίπτωση κατηγορίας με ποινικό αδίκημα

7 / 100

Αστική ευθύνη επαγγελματία (δικηγόρος λογιστής γιατρός κτλ κτλ..)

Η καλύτερη σχέση τιμής με ποιότητα

ταξιδεύουμε μαζί σε εναν κόσμο ασφάλειας.

Αρέσει σε %d bloggers: