Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και πολύ περισσότερο όλες οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας τους έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες έναντι εργαζομένων,πελατών,προμηθευτών,μετόχων, ακόμη και έναντι του περιβάλλοντος.
Τις ευθύνες αυτές οφείλουν να τις καλύπτουν με τα κατάλληλα ασφαλιστήρια.
Ώς αστική ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτον,να την αποκαταστήσει.
Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης καλύπτει τις δαπάνες απόκρουσης και ικανοποίησης των αξιώσεων του τρίτου κατά του ασφαλισμένου,οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του.
Συμβουλευτείτε μας για το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης αστικής ευθύνης που σας ταιριάζει.


Αστική ευθύνη

Η καλύτερη σχέση τιμής με ποιότητα

ταξιδεύουμε μαζί σε εναν κόσμο ασφάλειας.

Αρέσει σε %d bloggers: