Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διαχειριστή


Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και πολύ περισσότερο όλες οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας τους έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες έναντι εργαζομένων,πελατών,προμηθευτών,μετόχων, ακόμη και έναντι του περιβάλλοντος.
Τις ευθύνες αυτές οφείλουν να τις καλύπτουν με τα κατάλληλα ασφαλιστήρια.
Ώς αστική ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτον,να την αποκαταστήσει.
Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης καλύπτει τις δαπάνες απόκρουσης και ικανοποίησης των αξιώσεων του τρίτου κατά του ασφαλισμένου,οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του.
Συμβουλευτείτε μας για το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης αστικής ευθύνης που σας ταιριάζει.Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διαχειριστή

Ο διαχειριστής μπορεί να κριθεί υπεύθυνος για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές από ατυχήματα που μπορεί να συμβούν σε τρίτους μέσα και έξω από την πολυκατοικία, σε κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους (π.χ. πτώση μαρμάρων λόγω κακής συντήρησης του κτιρίου, ατυχήματα στις σκάλες, στην είσοδο ή στον ανελκυστήρα κ.λπ.).

Ακόμη, ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος και για ατυχήματα οποιουδήποτε κατοικεί στην πολυκατοικία, εφόσον δεν εκτέλεσε τα καθήκοντά του με επιμέλεια.
Στους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους συμπεριλαμβάνονται: η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, οι διάδρομοι, οι εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, τα ασανσέρ, το δώμα (αν δεν αποτελεί διαμέρισμα), καθώς επίσης όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι, η στέγη, η ταράτσα, οι καπνοδόχοι και ο σκελετός της πολυκατοικίας .

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διαχειριστή

Η καλύτερη σχέση τιμής με ποιότητα

ταξιδεύουμε μαζί σε εναν κόσμο ασφάλειας.

 

Αρέσει σε %d bloggers: