Ατομική / Οικογενειακή

Ατομική / Οικογενειακή

Τί καλύπτει η ατομική /επαγγελματικη / οικογενειακή νομική προστασία;
• Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
• Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
• Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
• Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
• Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.
Σε ποιές περιπτώσεις μας καλύπτει η ατομική /επαγγελματικη/ οικογενειακή νομική προστασία;
• Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης.
• Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια.
• Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις (συναλλαγές).
• Διαφορές των ασφαλισμένων με τράπεζες.
• Υπαλληλικές / Εργατικές διαφορές με εργοδότες.
• Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της οικογενειακής κατοικίας.
• Διαφορές των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές τους εταιρίες.
• Πραγματογνωμοσύνη για ζημιές που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία.

Η ασφάλιση νομικής προστασίας δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη για την πληρωμή των εξόδων και των αμοιβών δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή καθώς και την παροχή κι άλλων υπηρεσιών από την ασφαλιστική εταιρεία.
Στην εποχή μας είναι περισσότερο από αναγκαίο, καθένας από εμάς να προστατεύει και να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του.
Συμβουλευτείτε μας για τη σύναψη του καλύτερου συμβολαίου Νομικής Προστασίας είτε είστε ιδιώτης είτε είστε επαγγελματίας.

61 / 100

Ατομική / Οικογενειακή

Η καλύτερη σχέση τιμής με ποιότητα

ταξιδεύουμε μαζί σε έναν κόσμο ασφάλειας.

Αρέσει σε %d bloggers: