Οι ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου είναι υποχρεωμένοι βάση νομοθεσίας να έχουν τα οχήματά τους ασφαλισμένα για αστική ευθύνη. Είτε κυκλοφορούν στον δρόμο είτε εντος του έργου η ασφάλιση της αστικής ευθύνης μπορεί να επεκταθεί και να καλύψει ζημιές που θα προκαλέσουν σε τρίτους.
Οι κίνδυνοι από τη χρήση μηχανημάτων έργου συνδέονται συνήθως με κακό χειρισμό,κακή συντήρηση εξοπλισμού ή ελλιπής επίβλεψη.

Μαζί θα βρούμε πάντα με γνώμονα το συμφέρον σας για την ιδανική κάλυψη των αναγκών σας τα πιό ιδανικά πακέτα για την καλύτερη ασφάλιση των μηχανημάτων σας.


Καλύψεις ασφάλισης Μηχανημάτων Έργου

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις δυνατές καλύψεις ασφάλισης για το μηχάνημα έργου σας

• Αστική ευθύνη κλέπτου
• Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός
• Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
• Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών
• Αστ. ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων
• Αστική ευθύνη σε πορθμεία
• Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς • Οδική και ταξιδιωτική βοήθεια
• Θραύση κρυστάλλων
• Ζημιές κατά τη διάρρηξη
• Φροντίδα ατυχήματος από ατύχημα
• Μεταφορά οχήματος από ατύχημα
• Αστική ευθύνη από μεταφερόμενο φορτίο
• Πυρκαγιά
• Τροχαίο ατύχημα οδηγού
• Νομική προστασία οδηγού - ιδιοκτήτη
• Κάλυψη αερόσακων
• Ολική κλοπή
• Πυρκαγιά από τρομοκρατικές ενέργειες
• Σωματικές βλάβες τρίτων κατ' άτομο
• Ζημιές από λανθασμένο καύσιμο
• Φυσικά φαινόμενα
• Κάλυψη ηχοσυστήματος
• Απώλεια κλειδιών
• Πυρκαγιά από δόλιο εμπρησμό τρίτου
• Μερική κλοπή
• Πολιτικές ταραχές - στάσεις, απεργίες
• Κάλυψη από χαλαζόπτωση
• Αστική ευθύνη από πυρκαγιά σε πορθμεία και κλειστούς χώρους
• Απώλεια, κλοπή, ληστεία σημαντικών εγγράφων
• Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών
• Αστική ευθύνη από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης
• Αστική ευθύνη από τροχαίο ατύχημα μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας
• Κάλυψη πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απόλυσης ή διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας

Μηχάνημα Έργου

1.η καλύτερη σχέση τιμής με ποιότητα και

2.ταξιδεύουμε μαζί σε εναν κόσμο ασφάλειας.

 

Αρέσει σε %d bloggers: