Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις καλύψεις του συγκεκριμένου πακέτου ασφάλισης

• Ολική κλοπή: Σε περίπτωση ολικής κλοπής της μοτοσυκλέτας, η ασφαλιστική καταβάλλει ποσό ίσο με την τρέχουσα αξία του ασφαλισμένου οχήματος κατά την ημέρα της κλοπής του χωρίς απαλλαγή (100% κάλυψη).
• Πυρκαγιά: Καλύπτονται οι υλικές ζημίες στη μοτοσυκλέτα που προκαλούνται από πυρκαγιά ή αυτανάφλεξη του οχήματος ή από πτώση κεραυνού ή από έκρηξη.
• Πυρκαγιά από τρομοκρατικές ενέργειες: Καλύπτονται οι υλικές ζημίες στην ασφαλισμένη μοτοσυκλέτα που προκαλούνται μόνον από πυρκαγιά και έκρηξη κατά τη διάρκεια άμεσων ή έμμεσων τρομοκρατικών ενεργειών, γνωστής τρομοκρατικής οργάνωσης μεμονωμένων ή μη. • Πυρκαγιά από στάσεις, απεργίες: Καλύπτονται οι ζημίες στη μοτοσυκλέτα που θα προξενηθούν κατά τη διάρκεια και ως αποτέλεσμα πολιτικών ταραχών, απεργιών, διαδηλώσεων, στάσεων και οχλαγωγιών.
• Φυσικά φαινόμενα: Καλύπτονται οι ζημίες στη μοτοσυκλέτα που προκαλούνται από θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιονόπτωση, σεισμό και χαλαζόπτωση.
• Απώλεια κλειδιών: Η ασφαλιστική καλύπτει τα έξοδα αντικατάστασης των κλειδιών του οχήματος σε περίπτωση απώλειας ή ληστείας.
• Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα: Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προκαλούνται στη μοτοσυκλέτα από σύγκρουσή της με άλλο ανασφάλιστο όχημα.
• Μεταφορά οχήματος από ατύχημα: Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος της μοτοσυκλέτας, η ασφαλιστική θα φροντίσει με τα μέσα που διαθέτει, είτε για την επί τόπου επισκευή της, είτε για τη μεταφορά της στο πλησιέστερο συνεργείο.
• Οδική και ταξιδιωτική βοήθεια: Η κάλυψη παρέχει σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος της ασφαλισμένης μοτοσυκλέτας την επιτόπου επισκευή της, μεταφορά σε συνεργείο, κάλυψη εξόδων σε περίπτωση διακοπής ταξιδίου.
• Νομική προστασία οδηγού - ιδιοκτήτη: Παρέχεται για τη διεκδίκηση αστικών αξιώσεων για υλικές ζημίες της μοτοσυκλέτας από τροχαίο ατύχημα και για σωματικές βλάβες του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.
• Τροχαίο ατύχημα οδηγού: Η παρούσα κάλυψη καλύπτει το τροχαίο ατύχημα που θα υποστεί ο οδηγός ασφαλισμένου οχήματος εφόσον το ατύχημα συμβεί αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης της μοτοσυκλέτας.
• Αστική ευθύνη από πυρκαγιά: Καλύπτεται η αστική ευθύνη του κύριου του οχήματος για υλικές μόνον ζημίες που θα προκληθούν σε πράγματα κυριότητας τρίτων και θα προέρχονται άμεσα από εκδήλωση πυρκαγιάς στο ασφαλισμένο όχημα και τη μετάδοση αυτής.
• Απώλεια, κλοπή, ληστεία σημαντικών εγγράφων: Η παρούσα κάλυψη καλύπτει την απώλεια, κλοπή, ληστεία της αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου, διπλώματος οδήγησης, άδειας κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας και περιλαμβάνει τη δαπάνη των σχετικών παραβόλων επανέκδοσής τους.
• Σωματικές βλάβες τρίτων κατ' άτομο: Η ασφάλιση περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου από ζημίες προξενούμενες από την αμελή (όχι δηλαδή την εκ δόλου) κυκλοφορία της ασφαλισμένης μοτοσυκλέτας σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου ή σωματικής βλάβης.
• Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός: Η ασφάλιση περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου από ζημίες προξενούμενες από την αμελή (όχι δηλαδή την εκ δόλου) κυκλοφορία της ασφαλισμένης μοτοσυκλέτας σε περίπτωση πρόκλησης υλικών ζημιών.

Οι παρεχόμενες καλύψεις καθώς και η ανάλυσή τους μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά ασφαλιστική.

Μοτοσυκλέτα – Κλοπή 100%

Αρέσει σε %d bloggers: