Οι καλύψεις που ορίζει η νομοθεσία ως υποχρεωτικές είναι οι κάτωθι:

• Αστική ευθύνη: Σωματικές βλάβες τρίτων.
• Αστική ευθύνη: Υλικές ζημιές τρίτων.
• Ζημίες εκπαιδευτικού οχήματος συνέπεια τροχαίου ατυχήματος.
• Απώλεια χρήσης εκπαιδευτικού οχήματος συνέπεια τροχαίου ατυχήματος.

Οι παρεχόμενες καλύψεις καθώς και η ανάλυση τους μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά ασφαλιστικ

ή.

7 / 100

Υποψήφιος Οδηγός

Αρέσει σε %d bloggers: