-Τα φορτηγά δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ )είναι ιδιαίτερα οχήματα ως προς την ασφάλισή τους.
Όπως ισχύει για όλα τα οχήματα έτσι και για τα ΦΔΧ υποχρεούνται από το νόμο στην ασφάλιση έναντι τρίτων.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν την ασφάλισή τους προσφέρουν ειδικά ασφαλιστικά πακέτα για τα συγκεκριμένα οχήματα.


Καλύψεις ασφάλισης Φορτηγών Δ.Χ.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις δυνατές καλύψεις ασφάλισης για το φορτηγό δημόσιας χρήσης σας.

• Αστική ευθύνη κλέπτου
• Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός
• Αστ. ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων
• Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών
• Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς
• Αστική ευθύνη σε πορθμεία
• Αστική ευθύνη από μεταφερόμενο φορτίο
• Οδική και ταξιδιωτική βοήθεια
• Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
• Φροντίδα ατυχήματος από ατύχημα
• Πυρκαγιά
• Κάλυψη αερόσακων
• Τροχαίο ατύχημα οδηγού
• Μεταφορά οχήματος από ατύχημα
• Νομική προστασία οδηγού - ιδιοκτήτη
• Πυρκαγιά από τρομοκρατικές ενέργειες
• Κάλυψη ηχοσυστήματος
• Θραύση κρυστάλλων
• Κάλυψη πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απόλυσης ή διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας
• Σωματικές βλάβες τρίτων κατ' άτομο
• Ζημιές από λανθασμένο καύσιμο
• Πυρκαγιά από δόλιο εμπρησμό τρίτου
• Φυσικά φαινόμενα
• Κάλυψη από χαλαζόπτωση
• Ζημιές κατά τη διάρρηξη
• Μερική κλοπή
• Ολική κλοπή
• Απώλεια κλειδιών
• Αστική ευθύνη από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης
• Ίδιες ζημιές από κακόβουλες βλάβες
• Πολιτικές ταραχές - στάσεις, απεργίες
• Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών
• Απώλεια, κλοπή, ληστεία σημαντικών εγγράφων
• Αστική ευθύνη από τροχαίο ατύχημα μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας
• Αστική ευθύνη από πυρκαγιά σε πορθμεία και κλειστούς χώρους
• Ίδιες ζημιές

53 / 100

Φορτηγό Δ.Χ.

Η καλύτερη σχέση τιμής με ποιότητα

ταξιδεύουμε μαζί σε εναν κόσμο ασφάλειας.

Αρέσει σε %d bloggers: